Isikuandmeid, mille te Laenuveeb.ee veebilehe kaudu esitate, käsitletakse ettevaatlikkuse ja tähelepanuga.
Kliendiandmete hoidmisel ja väljastamisel lähtume järgmistest tegevuspõhimõtetest:

Isiklik informatsioon
Piirdume info kogumisel vähimaga, mida vajame kvaliteetse teenuse huvides.
Me ei avalikusta kliendiandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui me oleme saanud selleks kliendi nõusoleku või kui seda nõutakse meilt seadusega. Püüame hoida kliendiandmeid täielikena, ajakohastena ning korrektsetena.

Informatsioon kõigi Laenuveeb.ee külastajate kohta
Kogume andmeid oma külastajate tegevuse kohta veebilehel, näiteks: missugust lehekülge kõige rohkem külastatakse, missugust teenust kasutatakse. Kasutame sellist infot statistiliseks analüüsiks. See aitab meil välja selgitada, mis huvitab kliente kõige rohkem ja mis on nende jaoks vajalik. See aitab meil teenust paremaks teha.

Küpsiste poliitika
Laenuveeb.ee kasutamiseks soovitame lubada küpsiste kasutamine oma veebibrauseris. Keeldudes küpsistest, ei saa te kasutada meie võrdluskeskkonda.
Küpsised, mida kasutame, ei sisalda sensitiivset teavet nagu teie täisnimi, postiaadress või mis tahes üksikasju. Sensitiivne teave, mida te otsustate anda meile pakkumisprotsessi osana, salvestatakse turvaliselt ja seda ei koguta küpsise kujul. Ainult teave, mis on seotud teie Laenuveeb.ee külastusega, salvestatakse küpsise kujul, näiteks siis, kui olete varem meie veebilehte külastanud.